Giới thiệu về OCTFME

Giới thiệu về Văn phòng Truyền hình Cáp, Phim, Âm nhạc và Giải trí (OCTFME)   

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Văn phòng Truyền hình Cáp, Phim, Âm nhạc và Giải trí (OCTFME) là sản xuất và phát chương trình cho các kênh truyền hình cáp và đài phát thanh kỹ thuật số về tiếp cận công chúng, giáo dục và chính quyền (PEG) của Quận Columbia; quản lý các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp của Quận Columbia; và hỗ trợ một nền kinh tế sáng tạo và thị trường lao động bền vững tại Quận Columbia.
 
TÓM TẮT DỊCH VỤ

OCTFME chịu trách nhiệm quản lý truyền hình cáp tại Quận và quản lý các kênh về tiếp cận chính phủ của Quận: Kênh Hội đồng Quận (DCC), Mạng lưới Quận Columbia (DCN), Mạng lưới Tri thức Quận (DKN) và DC Radio 96.3HD4. OCTFME sáng tạo nội dung giàu thông tin, có tính giáo dục và giải trí với người xem thông qua các kênh về tiếp cận công chúng, giáo dục và chính phủ (PEG) của Quận Columbia và các dạng đại lý cung cấp nội dung khác. Nội dung giành giải thưởng cung cấp các thông tin hữu ích về hoạt động của chính phủ, giáo dục, các sự kiện hiện tại, lịch sử, nghệ thuật và giải trí.

OCTFME cung cấp chương trình lợi ích công, chính quyền mở rất giàu thông tin trên Kênh Hội đồng Quận (DCC), Mạng lưới Quận Columbia (DCN) và Mạng lưới Tri thức Quận (DKN). Chương trình đề cập đến các hoạt động của các Văn phòng Điều hành của Thị trưởng và chi nhánh điều hành; Hội đồng Thành phố Quận Columbia, Văn phòng Luật sư và Ủy ban Giáo dục Tiểu bang. OCTFME cho phép công chúng tiếp cận một cách minh bạch quy trình của chính phủ và dữ liệu chuyên sâu về cuộc sống tại Quận. OCTFME chuyên tâm cung cấp chương trình và dịch vụ đa dạng, chất lượng, mang tính giáo dục, khai sáng và trao quyền cho người dân tại Quận Columbia.

OCTFME vận hành DC Radio 96.3 HD4, đài phát thanh đại chúng chính thức và đầu tiên của Quận Columbia cùng với WHUR của Đại học Howard. Chương trình của đài phát thanh này giúp cải thiện chất lượng sống cho người dân tại Quận bằng cách truyền phát các thông tin thiết thực, chia sẻ chương trình về các dịch vụ khẩn cấp và thông thường cùng với các cảnh báo, đồng thời cung cấp cả chương trình về các vấn đề cộng đồng và chính phủ. Ngoài ra, DC Radio 96.3 HD4 còn cung cấp một nền tảng đào tạo xóa mù chữ bằng phương tiện truyền thông cho người dân và học viên tại Quận Columbia.

OCTFME cũng cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ cho các nhà sáng tạo nội dung phim, truyền hình, video, giải trí, tương tác, đa phương tiện và phương tiện truyền thông kỹ thuật số, chẳng hạn như: cấp phép sản xuất phương tiện truyền thông; tìm địa điểm thích hợp để quay phim; hỗ trợ sản xuất; các sáng kiến sản xuất và cơ sở hạ tầng; các chương trình hỗ trợ tìm kiếm việc làm và phát triển lực lượng lao động. OCTFME cũng quản lý một chương trình sáng kiến sản xuất phương tiện truyền thông, quỹ Giảm giá Phim, Truyền hình và Giải trí của Quận Columbia.

OCTFME gắn kết cộng đồng để tạo ra sự hiểu biết tốt hơn về kinh tế sáng tạo, quy trình sản xuất phương tiện truyền thông và tiếp cận các cơ hội đào tạo cần thiết để trở thành chuyên gia ngành kinh tế sáng tạo.

Văn phòng Các vấn đề Sáng tạo (CAO) trưng bày và bảo tồn các cộng đồng sáng tạo đa dạng của Quận Columbia ở cả 8 Khu. CAO xây dựng tính bền vững trong cộng đồng sáng tạo thông qua chính sách, chương trình và hoạt động giáo dục để tiếp tục mở rộng lộ trình hướng đến tầng lớp trung lưu cho lực lượng lao động sáng tạo. CAO điều phối các đối tác công, tư và cộng đồng để hoàn thành tất cả các mục tiêu, đồng thời tạo ra các cơ hội công bằng và hòa đồng cho người sáng tạo nội dung của Quận.

View information about the Language Access Program